Nieuwsbrief 23-12

Beste golfleden,

Sinds 15 december zitten we weer in een lock down. 

Het goede nieuws is dat we mogen blijven golfen, ook de interne competitie mag doorgaan. We mogen in flights van twee lopen. Het dringende verzoek is wel om je aan de regels te houden en de aanwijzingen van de leden van de activiteiten commissie en de regel handicap commissie op te volgen. Geen groepsvorming en houdt 1.5 mtr. afstand, oja was je handen stuk.

Logo

We willen een wedstrijd uitschrijven voor een nieuw logo voor onze Golfvereniging het Caves. De komende periode is daar uitermate geschikt voor. Maak een mooi logo en stuur dit naar contact@golfvereniginghetcaves.nl We stellen een jury samen en zij zullen het meest passende logo uitkiezen, de prijs is eeuwige roem omdat we je logo gaan gebruiken en een leuke attentie. Op 15 januari sluit de periode van aanmelden en we zullen zsm daarna bekend maken welk logo het geworden is.

Wereld Handicap Systeem (WHS)

Het wereld handicap systeem gaat van start per 1-1-2021. Hier onder een beknopte uitleg vanuit het NGF met diverse links die u uitleggen hoe het systeem werkt. Vanwege de corona tijd doen we het even per nieuwsbrief. Het handicapsysteem is belangrijk, want het maakt dat spelers van verschillend niveaus op gelijke voet met elkaar kunnen spelen. Daarnaast zijn er veel golfers die plezier beleven aan het verbeteren van het spel en hun handicap. Daarom zet de NGF vol in op het promoten van het handicapsysteem. Zo is de app GOLF.NL gelanceerd waarmee golfers eenvoudiger hun handicap kunnen bijhouden.

In onderstaand overzicht staan artikelen over het WHS die relevant zijn voor jou als golfer. Klik hier voor een korte uitleg van het nieuwe systeem dat in 2021 ingevoerd wordt.

Er is een beknopte folder ter beschikking voor de ge├»nteresseerde. 

De Regel & Handicap commissie 

Onze oproep voor nieuwe leden voor de activiteiten commissie heeft twee nieuwe leden opgeleverd, Jack van Sambeeck  en Peer van Merrienboer. Wij heten hen van harte  welkom!

Wist U dat:

De Activiteiten Commissie

Golfvereniging het Caves