Nieuwsbrief van 15 januari 2022

Hallo allemaal, zie bijlage.

In deze nieuwsbrief staan weer de diverse vaste hoofdstukken zoals een stukje van de Voorzitter, een verslag van de Activiteiten Commissie met daarbij uitleg over het opstarten van de Laddercompetitie 2022, van de Regel en Handicap commissie stukje over “Out of Bounds”, bij de Pro een stukje over “waar het meeste resultaat te behalen” en een verslag van de Baaneigenaar met o.a. de regels m.b.t. Corona en het verzoek om een “eigen email adres” aan te maken omdat dat nodig is voor het nieuwe systeem. Kortom genoeg informatie :-).

Mocht u opmerkingen of vragen hebben m.b.t. deze nieuwsbrief stuur dan s.v.p. een mail naar het mailadres van de secretaris: contact@golfvereniginghetcaves.nl wij zullen dat dan in de volgende vergaderingen meenemen.

Veel leesplezier.

Namens ons allen,

Marianne van der Zee

20220115-Nieuwsbrief-jan-2022Downloaden