Wilt u meedoen dan kunt u zich aanmelden via het email adres contact@golfvereniginghetcaves.nl

U sluit dan in de onderste rij aan, maar lees eerst even het reglement door.

REGLEMENT MATCHPLAY LADDERCOMPETITIE 2020 - 2021

Deelnemen:

 1. Het doel van de competitie is om door uitdaging van andere spelers zo hoog mogelijk op de ladder te komen.
 2. De wedstrijd vorm is matchplay zonder hcp verrekening.
 3. De spelers kunnen, vóórdat ze met de wedstrijd beginnen, afspreken of deze wedstrijd over 9 holes of over 18 holes gespeeld wordt. Er hoeft dus geen rekening meer worden gehouden met zomer- en wintertijd.
 4. Dames spelen vanaf de rode afslag en heren spelen vanaf de gele afslag.
 5. Indien een dame die tegen een heer speelt een hole wint, wordt zij geacht als eerste af te slaan bij de volgende hole.
 6. Deelnemers hebben een hcp van 36 of lager. Iedereen die deelneemt aan deze competitie stemt toe dat zijn telefoonnummer openbaar wordt gemaakt, o.a. via de website.
 7. De deelnemende spelers worden op hcp ingedeeld op de ladder. Dit seizoen komt de speler met de hoogste handicap bovenaan op de ladder te staan. (Dit betekent dat hcp 36 bovenaan staat en hcp 0 helemaal onderaan) De deelnemer met de laagste handicap komt dus als laatste op de ladder te staan.  Deelnemers die zich later aanmelden komen onderop de ladder.
 8. De speler die op zaterdag 31 oktober 2021 om 20.00 uur bovenaan de ladder staat is winnaar. Wedstrijdresultaten die na dit tijdstip binnenkomen worden niet meegenomen in de uitslag.

Ladderpositie veroveren

 1. Een speler kan iedereen die in dezelfde rij voor hem staat (dus links) en elke speler uit de rij boven hem uitdagen.
  Bijv.: Nr. 7 kan de nrs. 4 t/m 6 uitdagen.
                         Nr. 14 kan de nrs. 7 t/m 13 uitdagen.
 2. Als de hoogst geplaatste speler wint blijft de stand ongewijzigd.

Bijv.: Speler 14 daagt speler 9 uit. Speler 9 wint. De stand blijft ongewijzigd

Bijv.: Speler 14 daagt speler 9 uit. Speler 14 wint. Speler 14 wordt speler 9. De spelers 9 t/m 13 zakken allemaal een plaats.

Niet tijdig gemelde resultaten komen te vervallen!

De uitdaging:

 1. Elke speler mag zo vaak als hij wil iemand uitdagen. De uitgedaagde mag alleen weigeren als hij al door een andere speler is uitgedaagd. Onvoorziene omstandigheden (ziekte, vakantie, feestdagen etc.) in acht genomen. De afgesproken  wedstrijd moet genoteerd zijn op de laddercompetitielijst.
 2. Tegelijkertijd mag maximaal 1 wedstrijd gepland worden door een en dezelfde speler. Er mogen dus niet meerdere wedstrijden van eenzelfde speler tegelijk op de agenda staan.
 3. Deelnemers kunnen een volgende wedstrijd spelen nadat het resultaat van een eerdere match is doorgegeven aan de wedstrijdleiding. Je kunt geen speler uitdagen die al een wedstrijd heeft afgesproken. Dus; afspraken zoals; “Dan speel ik tegen de winnaar van jullie partij.” zijn niet geldig.
 4. Afgesproken wedstrijden moeten in een redelijke termijn worden nagekomen.  (binnen 1 week na de uitdaging)
 5. als op de dag/tijd van spelen blijkt dat de uitdager gezakt is en er een extra rij tussen de uitdager en uitgedaagde staat dan gaat de wedstrijd niet door. Er wordt dan niet voldaan aan de afspraak. Je mag namelijk alleen iemand in de rij boven je of voor je in dezelfde rij uit dagen/mee spelen.
 6. Mocht een speler, na de uitdaging, niet binnen een redelijk termijn willen/kunnen golfen wordt deze wedstrijd als verloren beschouwd en wint de uitdager. Dit dient wel onverwijld te worden doorgegeven aan de wedstrijd leiding. (de redelijke termijn is dan maximaal 2 weken)
 7. De uitdager zorgt voor de tee-time reservering. (hou hierbij wel rekening met de lengte van de wedstrijd ( 9 of 18 holes )
 8. Voor de verliezer van een wedstrijd geldt een periode van twee weken waarin hij/zij de winnaar van deze wedstrijd niet mag uitdagen..
 9. De laatste 2 weken van de competitie ( dus vanaf zondag 17 oktober 2021) mogen alleen nog de spelers die op de bovenste 3 rijen ( dus positie 1 t/m 6 ) staan, spelen om hun positie te verbeteren of te behouden. Na een gespeelde ronde moeten er minimaal 4 dagen tussen zitten, alvorens dezelfde spelers weer mogen spelen.
 10. Bij onduidelijkheden beslist de wedstrijdleiding.