Deze (bijgaande) laatste versie van ons Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd op de Algemene Vergadering van onze vereniging d.d. 22 maart 2018. Ook het SI-Reglement is per die datum goedgekeurd en van toepassing verklaard op alle leden.   

2018-03-Huishoudelijk-Reglement-het-CavesDownload
2012-Statuten-Golfvereniging-Het-CavesDownload

Concept notulen Jaarvergadering d.d. 29 maart 2022. Deze moeten nog in de eerstvolgende ALV worden goedgekeurd.

Concept-Notulen-ALV-2022Downloaden

Concept notulen extra Jaarvergadering d.d. 29 november 2022. Deze moeten nog in de eerstvolgende ALV worden goedgekeurd.

Concept-Notulen-Extra-ALV-29-nov-2022Downloaden