Hier vindt u alle belangrijke informatie over de golfregels en de baan.

Wereld Handicap Systeem (WHS)

Per 1-1-2019 is het wereld handicap systeem van start gegaan. Deze regels zijn per 1-1-2023 aan een evaluatie onderworpen en er zijn een paar kleine wijzigingen in het regelboek aangebracht.

Meer informatie hierover te verkrijgen via RHC@golfvereniginghetcaves.nl

Hieronder een beknopte uitleg vanuit het NGF met diverse links die u uitleggen hoe het systeem werkt. Vanwege de coronatijd doen we het even per nieuwsbrief. Het handicapsysteem is belangrijk, want het maakt dat spelers van verschillende niveaus op gelijke voet met elkaar kunnen spelen. Daarnaast zijn er veel golfers die plezier beleven aan het verbeteren van het spel en hun handicap. Daarom zet de NGF vol in op het promoten van het handicapsysteem. Zo is de app GOLF.NL gelanceerd waarmee golfers eenvoudiger hun handicap kunnen bijhouden.

In onderstaand overzicht staan artikelen over het WHS die relevant zijn voor jou als golfer. Klik hier voor een korte uitleg van het nieuwe systeem.

Er is een beknopte folder ter beschikking voor de geïnteresseerde.