1. De beschreven regels zijn zowel voor de toernooien als voor de wedstrijden, die door de activiteitencommissie worden georganiseerd, geldig.
 2. Naast de wedstrijdreglementen zijn ook de lokale regels altijd van kracht. Deze staan op de scorekaart vermeld en vind u op deze website.
 3. Voor aanvang van elk toernooi wordt er, samen met de startlijst, een eigen reglement van dat toernooi aan de deelnemers gezonden, met hierop nog enkele specifieke aanvullingen.
 4. De commissie zal tijdig (minimaal 2 weken) voor aanvang van een toernooi, de inschrijving openstellen in het OGS ( per 1 januari 2022 Golf Genius) en dit middels een mail aan alle leden bekend maken.
 5. Tijdens elk toernooi wordt er een wedstrijdleiding bekend gemaakt en deze beslist over zaken die onenigheid veroorzaken of kunnen veroorzaken. Deze beslissingen zijn bindend.
 6. Tijdens alle toernooien op de grote baan spelen dames van rood en heren van geel. Bij toernooien op de par-3-baan speelt iedereen vanaf geel. Uitzondering hierop is de avondwedstrijd (oranje).
 7. Elke deelnemer dient voor aanvang van een toernooi minimaal dertig minuten voor de starttijd zijn/haar inschrijfgeld te hebben voldaan en tien minuten voor starttijd op de betreffende hole aanwezig te zijn.
 8. Als er bij een toernooi een maximale handicap wordt aangegeven worden alle deelnemers met een hogere handicap hierop ingedeeld.
 9. Voor de toekenning van een playing handicap zijn er drie verschillende tabellen: voor de grote baan, de par-3-baan en de combinatiebaan (9 holes op de grote baan en 9 holes par-3-baan).
 10. Kosten voor deelname aan een toernooi zijn €2,- per persoon. Indien hiervan wordt afgeweken, wordt dit in de aanmeldingsmail bekend gemaakt.
 11. Opgave van deelname aan een toernooi kan tot aan de tijd die in de aanmeldingsmail is aangegeven. Bij aanmelding na deze tijd zal de commissie proberen je alsnog in te plannen, maar kan niets garanderen.
 12. Regels voor deelname aan de clubcompetitie en de daaruit voortkomende kampioenschappen:
 1. Prijsuitreikingen vinden altijd plaats binnen 30 minuten na binnenkomst van de laatste flight. Prijzen van winnaars, die niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn, vervallen terug in de kas, met uitzondering van de kampioensprijzen welke op het afsluit toernooi worden uitgereikt en de eindprijzen van de zomertoer.
  Deze prijzen worden op een later tijdstip aan de winnaars uitgereikt.
 2. Tijdens de clubtoernooien zal de wedstrijdleiding tevens de functie van arbitragecommissie vervullen en bij geschillen een bindende beslissing nemen.
 3. Voor alle zaken waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding, zij kunnen in overleg treden met de RHC.