Goed voorbereid de baan in? Lees hier onze local rules.

Buiten de Baan: (out of Bounds) (regel 18-2/definitie pagina 143)

Buiten de baan is aangegeven door hekwerk en/of witte palen.

Driving range ballen:

Het is niet toegestaan om met driving range ballen te spelen op de baan. Deze mogen alleen op de driving range gebruikt worden.

Hindernissen: (Penalty Area’s) (regel 17/ definitie pagina 148)

De sloot dwars over de fairway van hole 3 en 12 aangegeven met rode palen vanuit deze hindernis mag gespeeld worden.

Verboden speelzones: (no Play zones) (regel 17/ definitie pagina 148)

De gebieden gemarkeerd met rode palen met groene koppen (GKM)  is een verboden speelzone die niet betreden mag worden en moet worden behandeld als een rode hindernis.

Als een bal binnen de hindernis in deze speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en Moet de belemmering door de verboden zone ontweken worden met 1 strafslag volgens regel 17-1e

Het is ook niet toe gestaan om een in het water geslagen bal uit het water te vissen.

Grond in bewerking: (GUR) (regel 16/ definitie pagina 147)

Gur wordt gedefinieerd door elk gebied dat omgeven is door witte lijnen (Of blauwe paaltjes); zo’n gebied is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16-1f.

Buiten de baan- bij hole 4 en hole 13

Bij het spelen van hole 4 en hole 13 is een bal buiten de baan als hij voorbij de grens, gevormd door de witte palen aan de linkerkant van de baan ligt. Deze palen zijn losse obstakels voor spelers die niet op hole 4 of hole 13 spelen.

Straf voor overtreding van de lokale regels.

Strokeplay 2 strafslagen, matchplay verlies van de hole.

Algemene Informatie

Green : Regels, aanbevelingen en etiquette
Loop nooit met karren over de green, over de fringe (Dit is de gemaaide rand rond de green) of de voorgreen. Loop ook niet met uw kar tussen de green en de bunker. Plaats geen tassen op de green. Voor u gaat putten herstelt u eerst de door uw bal veroorzaakte pitchmark met uw pitchfork. Beschadig de green niet met uw spikes en met de vlaggenstok. Sta niet te dicht op de hole zelf en wees voorzichtig met de randen van de hole bij het terugplaatsen van de vlaggenstok. Uw bal merkt u op de green met een ball-marker.

Op een aantal holes worden de afstanden tot de green aangegeven door afstandspalen die zich op 100, 150 en 200 meter van het midden van de green bevinden

Bal op verkeerde green is vrije drop niet dichter bij de hole.

Laat bunkers aangeharkt achter en leg de hark terug in de bunker steun.

Plaggen terug leggen en aandrukken. Pitchmarks repareren,

Maak geen oefenswing op de Tee.

Deponeer uw afval in een afvalbak of neem dit mee naar huis.

Bij calamiteiten, bel 040-2051805